16-17 en 18 augustus ben ik geselecteerd om deel te nemen aan de Kunstroute Zoutelande-Meliskerke.

U kunt mijn werk bekijken in Krommenhoeke 1 in Biggekerke. 

Verdere informatie: www.kunstroutezoutelande.nl